• M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 11:00 sati Nova Bila
  12:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:30 do 18:00 sati Aleja Konzula
  18:30 do 19:30 sati Kalibunar (ABA)

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019 -PS VITEZ

  18:00 do 22:00 sati R-441 Počulica
  22:00 do 02:00 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS DONJI VAKUF

  09:00 do 11:00 sati Torlakovac
  12:00 do 14:00 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  02:00 do 03:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati raskrsnica ulica Bistrička cesta i Zvizde

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07.2019. -PS JAJCE

  17:00 do 18:30 sati M-16 Tuk
  19:00 do 21:00 sati M-16 Tri Vode
  21:00 do 22:30 sati M-16 Lučina

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Jehovac
  12:00 do 14:30 sati Bilalovac

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019 -PS KREŠEVO

  17:00 do 18:00 sati Alagići
  22:00 do 23:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 07. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  10:30 do 12:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  15:30 do 17:00 sati ulica Stjepana Tomaševića, INA