Predloženim dopunama zakona se značajno pooštrava tretman osoba koje izbjegavaju obveze prema svojoj djeci, jer izdavanje putovnica neće biti moguće ako sve takve obaveze nisu izmirene Novi zakon u BiH pooštrava tretman za osobe koje izbjegavaju obaveze prema svojoj djeci.

Zastupnik u Predstavničkom domu BiH Damir Arnaut uputio je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa da osobe koje nisu izmirile sve dospjele imovinsko-pravne obveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, odnosno alimentaciju, ne mogu izvaditi putovnicu BiH, kao i da se takvim osobama već izdati pasoš može oduzeti.

Problem izbegavanja financijskih obveza roditelja prema djeci je sve više aktualan u BiH, oba entiteta i Brčko Distriktu. Najveći dio tereta kada su u pitanju pokušaji da osiguraju izvršavanje tih obveza nose samohrani roditelji, a najveću štetu trpe djeca.

Zakon o putnim ispravama BiH trenutno dozvoljava odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave samo ako postoji utemeljena sumnja da će podnositelj zahtjeva izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, a i to isključivo “na zahtev nadležnog suda”.

Predloženim dopunama zakona se značajno pooštrava tretman osoba koje izbjegavaju obaveze prema svojoj djeci, jer izdavanje putovnice BiH neće biti moguće ako sve takve obaveze nisu izmirene, a u takvim situacijama će i oduzimanje već izdate putovnice biti obvezno, prenose mediji.

Sve jedinice nadležne za pitanje alimentacija će, prema predloženim dopunama, biti obavezne podatake o neizmirenju alimentacije dostavljati organima nadležnim za izdavanje putnih isprava, a ti organi će biti obavezni da vode posebne evidencije i eletronskim putem ih evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava, pišu mediji.