Iako je bilo najavljeno, Vijeće ministara BiH jučer nije razmatralo odluku o privremenom financiranju bh. institucija za razdoblje srpanj – rujan.

Odlukom bi trebalo regulirati financiranje državnih institucija do kraja rujna budući da proračun institucija i međunarodnih obveza BiH još uvijek nije usvojen, iako ga je Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva financija i riznice jednoglasno podržalo i uputilo Predsjedništvu BiH još krajem studenog prošle godine.

Kako je nakon sjednice izjavio predsjedatelj Vijeća Denis Zvizdić, odluka nije razmatrana jučer jer sjednici nije nazočio resorni ministar Vjekoslav Bevanda zbog zdravstvenih problema. Ipak, Zvizdić kaže da financiranje državnih institucija ni jednog trenutka neće doći u pitanje jer su, kako kaže, Ustav i zakoni regulirali kako ne može doći do obustave plaćanja. Zvizdić kaže da je propisano kako se u slučaju neusvajanja proračuna, korištenog po principu privremenog financiranja, koristi prošlogodišnji proračun.

Još uvijek aktualni predsjedatelj Vijeća ministara očekuje da će ova odluka biti usvojena na idućoj sjednici Vijeća, a istodobno je pozvao Predsjedništvo BiH, koji je ovlašteni predlagač, da upute proračun u parlamentarnu proceduru. No, neizvjesno je hoće li se i kada dogoditi, imajući u vidu nesuglasice u Predsjedništvu.

Vijeće je usvojilo desetak zaključaka vezanih za migrantsku krizu, a jednim od njih zadužena je ministrica obrane da pripremi i Predsjedništvu BiH uputi odluku o angažiranju inženjerskih postrojbi Oružanih snaga BiH na zaprječivanju lokacija nelegalnog ulaska migranata. – Takvih je 15 lokacija, od kojih je 10 najfrekventnijih. Dio je na granici s Crnom Gorom, a dio sa Srbijom. Takva odluka bit će upućena Predsjedništvu BiH i nadam se da će je oni usvojiti – kazao je Zvizdić, najavljujući i finaliziranje sporazuma o suradnji s entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova kako bi i ti policajci mogli nadzirali istočnu granicu BiH, ali i sporazum kojim bi se uspostavio zajednički tim graničnih policajaca BiH, Crne Gore i Srbije koji bi zajedno radili na sprječavanju nelegalnog ulaska u BiH. Ponovio je Zvizdić i da Bosna i Hercegovina neće biti sabirni centar migranata te najavio i da će uskoro biti pokrenuta procedura prijma novih policajaca kadeta u Graničnu policiju, njih između 100 i 150.

Kada je u pitanju činjenica da bi uskoro upravo on trebao preuzeti predsjedanje Zastupničkim domom Parlamentarne skupštine BiH te će se tako naći na dvjema važnim funkcijama, Zvizdić je poručio da to neće biti prekretnica za formiranje novog saziva Vijeća ministara.

– Razdjelnica za formiranje vlasti bit će onda kada svi kažemo da ćemo poštivati vladavinu zakona. Nećemo pristati na formiranje novoga Vijeća ministara, a da zaboravimo na potrebu usvajanja Godišnjeg nacionalnog plana – kazao je Zvizdić.