Kao što smo nedavno objavili JU Dom zdravlja Kiseljak je obnovio svoj vozni park sa novim sanitetskim vozilima. Povjerenstvo za licitaciju Doma zdravlja Kiseljak je dana 2.7.2019. godine objavilo Javnu licitaciju za prodaju dotrajalih vozila.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije, sustavom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, koje prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predujam u iznosu od 10% od početne prodajne cijene.

Ponude se dostavljaju od 2.7.2019. godine do 5.7.2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati uz prethodno telefonsku najavu kontakt osobi.

Kontakt osoba: Ivan lovrić 063 369 133

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/