Obaviještavamo cjenjene korisnike komunalne usluge da će J.P.”Vodovod i kanalizacija”d.o.o.Kiseljak u skladu sa Pilot projektom „Dvolinijski sistem prikupljanja otpada suhe frakcije (ambalažni otpad-žute kante) i mokre frakcije (mješani komunalni otpad-crne kante)” u općini Kiseljak vršiti odvoz otpada za korisnike koji su zadužili kante prema sljedećim terminima za mjesec srpanj:

02.07.2019.godine (UTORAK) žute kante

09.07.2019.godine (UTORAK)-crne kante

16.07. 2019.godine (UTORAK) žute kante

23.07. 2019.godine (UTORAK) žute kante

30.07.2019.godine (UTORAK)-crne kante

Molimo korisnike da otpad razvrstavaju sukladno uputama te da posude drže uredne i čiste.