Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati ulica Šehida
  10:00 do 11:30 sati Dolac na Lašvi
  12:30 do 13:30 sati Nova Bila
  14:00 do 15:30 sati Han Bila- Rudnik

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019 -PS VITEZ

  16:00 do 20:00 sati Bila (BC Ti-Oil)
  20:00 do 24:00 sati Bila, lokalni put prema bolnici

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:30 sati Nova Travnička
  11:00 do 13:00 sati 770 Slbbr., Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:30 do 01:30 sati ulica Vrbaska
  09:00 do 10:00 sati Dobrošin

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07.2019. -PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-5 Bravnice
  19:30 do 21:00 sati M-5 Vinac
  21:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati Gavrine kuće

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 07. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  17:00 do 18:30 sati M-16.4 Rankovići