Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentski centar Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za studente starijih godina za smještaj i prehranu u akademskoj 2019./2020. godini.

Natječaj je otvoren od 26.6.2019. do 22.7.2019. godine.

Prijave na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaju se osobno uz predočenje indeksa svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

Sve ostale informacije možete dobiti u Sektoru za smještaj SCM-a ili na broj telefona 036/337-203.