O B A V I J E S T

Preliminarni rezultati upisa u prvi razred SSŠ Fojnica u Kiseljaku objavljeni su na Oglasnoj ploči na ulazu u zgradu škole.