Zajedno sa kolegama iz Granične policije Bosne i Hercegovine, stručnjaci zaposleni u Ministarstvu odbrane obišli su graničnu crtu. Tom prilikom izvršena je procjena da li se fizičkim preprekama može spriječiti ulazak migranata na pojedinim lokacijama. Radna grupa sačinila je izvješće koji je proslijeđeno nadležnim ministarstvima i Savjetu ministara.

Potpunoj slobodi za sve one koji bez dokumenata prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu mogao bi doći kraj. MUP USK već je uveo kontrolu nad kretanjem migranata. Slične mjere najavile su i njihove kolege u KS.

“Moraju se naučiti na to pravilo ponašanja, a mi ćemo ispunjavati sve one obveze koje prema njima imamo kao prema jednoj humanitarnoj kategoriji”, ističe Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

U RS-u, preko koje ulaze u BiH, migranata neće uopće biti, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Angažirati će, kaže Dodik, sve resurse, pa i žandarmeriju koja nije formirana, ali ne i Oružane snage Bosne i Hercegovine.

“Neće biti u RS-u. Jel vi mislite da mi nešto špekulacijski radimo? Pokušavamo da osiguramo sigurnost u RS-u i to ćemo uraditi”, tvrdi Dodik.

Ipak, umjesto vojnika, na granicu su poslati stručnjaci Ministarstva obrane. Iz Granične policije potvrda da se koriste sva raspoloživa sredstva u skladu sa Akcijskim planom hitnih mjera.

“Formirana je Radna grupa stručnih osoba Ministarstva obrane BiH i Granične policije BiH čiji je zadatak bio da izvrši obilazak terena u cilju sačinjavanja procjene o tome da li fizičke prepreke nekih prijelaza mogu imati učinaka na smanjenje ilegalnih prelazaka migranata na teritoriju BiH”,kažu u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva obrane potvrda da su dio radne grupe, no bez govora o čuvanju granice. Ipak, poručuju, spremni su da izvrše bilo koji zadatak u skladu sa Zakonom o obrani BIH.

“Do sada od Vrhovne komande, odnosno Predsjedništva BiH, Oružanim snagama BiH nije upućeno nijedno naređenje o upotrebi ili angažmanu jedinica koje bi bile raspoređene na granici naše države zbog migrantske krize niti drugih sličnih zahtjeva za navedenu svrhu“, ističu u Ministarstvu pravde BiH.

Od početka krize iz GP upozoravaju kako ne mogu kontrolirati granicu. Na 1.600 km granične linije raspoređeno je 300 policajaca ukupno.