Svečanoj primopredaji bili su nazočni direktor JU Doma zdravlja Kiseljak dr. Nino Baban i direktor poduzeća  koje je isporučilo vozila Kubat automobile d.o.o. Ivica Kubat

Dva sanitetska vozila, za potrebe Doma zdravlja Kiseljak, nabavljene su vlastitim novcem nakon provedenog konkurentskog postupka javne nabave od 5.4.2019. godine. Ukupna vrijednost oba vozila iznosi 55.000,00 KM. U planu je da u potpunosti obnovimo vozni park sanitetskih vozila kako bih naša usluga bila na najvišem nivou. Ova vozila su namijenjena za teške bolesnike i za osobe koje su nastradale u nesrećama, a kako znamo o životu odlučuju prije svega trenutci pružanja pomoći od mjesta nesreće pa sve do ustanove u koju se prevozi, pa smo sigurni da će ova vozila zasigurno pomoći u spašavanju života. Ona su opremljena najsuvremenijom aparaturom za pružanje prve pomoći i održavanje života do bolnice, a osim kvalitetne aparature najvažnije je kvalitetno osoblje, kazao je ravnatelj dr. Nino Baban ističući kako Dom zdravlja Kiseljak ima Kvalitetno osoblje, a sada je tu i suvremena aparatura.

Vozila su opremljena suvremenim uređajima za održavanje života u hitnim slučajevima:  uređajem za mjerenje tlaka, kisikom,  modernim imobilizacijskim sredstvima koji se koriste za prijevoz teško ozlijeđenih pacijenata, liftom sa invalidskim kolicima, krevetom sa podesivim  hidrauličnim postoljem, hladnjakom, klimatizacijom i drugom opremom.

U upravi Doma ističu da su, zahvaljujući inicijativi, potpori i zalaganju Upravnog vijeća i ravnatelja Babana, proteklih mjeseci ostvarili nekoliko vrijednih projekata kao što su pokretanje Centra za mentalno zdravlje u punom kapacitetu te uređenje sanitarnih čvorova u istom, pokretanje laboratorijskih pretraga u područnim ambulantama Brestovsko, Gromiljak i Brnjaci te uređenje parkirališta ispred područne ambulante Brestovsko. Također su najavljene investicije izgradnje nove zgrade doma zdravlja, rekonstrukcija područne ambulante Bilalovac  te nabava novog ultrazvučnog aparata u vrijednosti 60.000,00 KM, koji uskoro treba biti isporučen.

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/