Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) danas je donijela Odluku o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama, a u skladu sa sporazumom o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana koji stupa na snagu 1. srpnja. Operatori će u periodu od 1. srpnja 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine primjenjivati sljedeće prosječne maloprodajne cijene:

Odlazni pozivi: 0,27 KM/min – BH Telecom, Telekom Srpske, HT Mostar; SMS poruka: 0,11 KM BH Telecom, Telekom Srpske, 0,10 KM, HT Mostar, mobilni internet 0,27 KM/MB BH Telekom, Telekom Srpske, HT Mostar. Ilustracije radi, cijene odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini  za postpaid i prepaid korisnike iz BiH, kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji bit će snižene za 25-27 posto.

Cijena odlaznih poziva prema BiH za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će biti snižena za 85-92 posto. Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će biti snižena za 13-20 posto.

Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će biti snižena za 87-97 posto. Cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će biti snižena za 6-17 posto. Cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će biti niža za 71-88 posto. Cijena za 1 MB prijenosa podataka za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će biti niža za 27-31 posto.

Cijena za 1 MB prijenosa podataka za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će biti snižena za 94-99 posto. Pojašnjenja radi, razlog za veće sniženje cijena za Albaniju i Kosovo u odnosu na ostale zemlje leži u činjenici što su ove zemlje prvi put pristupile Sporazumu o regionalnom roamingu, za razliku od ostalih potpisnica na koje su se umanjene cijene roaminga kontinuirano primjenjivale od 2014. godine.

Podsjećamo, u Beogradu je početkom travnja potpisan regionalni sporazum o roamingu koji će od 1. srpnja omogućiti znatno niže cijene ovih usluga u zemljama Zapadnog Balkana.

Cijene roaminga će u prvoj fazi od 1. srpnja biti snižene za 27 posto, a od 1. srpnja 2021. godine očekuje se potpuno ukidanje roaminga za Zapadni Balkan. Podsjetimo također da je BiH početkom veljače 2019. godine zvanično zatražila odgađanje potpisivanja sporazuma o pojeftinjenju roaming usluga za područje Zapadnog Balkana, ali je stav promijenjen nakon pritiska Predsjedništva BiH.