Temeljem članka 38. točke 5. i 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na XX. sjednici održanoj dana 19.6.2019. godine u Sarajevu, donijela  odluku prema kojoj dana 21.6.2019. godine raspisuje:

                               NATJEČAJ

za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak i to na način da:

Središnja uprava dodjeljuje projektna sredstva s ciljem razvoja i širenja kapaciteta podružnica i udruga HKD Napretka;

Projekti će biti financirani na način da Središnja uprava sufinancira iz proračunskih sredstava dio predloženih projekata, a podružnica/udruga dužna je osigurati ostatak sredstava iz drugih izvora.

Na poziv se mogu prijaviti sve aktivne podružnice/udruge koje su redovito dostavljale izvješća o radu kao i financijska izvješća u protekle dvije godine, te koje su potpisale i dostavile Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojskva HKD-a Napredak i čuvanju jedinstva društva, Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, te Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak. One koje to nisu učinile, izvješća i akte mogu dostaviti najkasnije do 3.7.2019. godine, kako bi i prijava bila uzeta u razmatranje.

Podružnice/udruge prijave projekata mogu dostaviti najkasnije do 3.7.2019. godine prema obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Podružnice/udruge dužne su Središnjoj upravi dostaviti pismeno izvješće, uključujući i financijsko izvješće o realizaciji projekata, a najkasnije mjesec dana nakon realizacije samog projekta.

Povjerenstvo za podružnice Središnje uprave utvrdit će kriterije, razmotriti  sve pristigle prijave, te nakon toga svoj prijedlog dostaviti Središnjoj upravi.

Prijave slati poštom na adresu:

HKD Napredak – Središnja uprava,
M. Tita 56,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina,

s naznakom „Prijava projekata podružnice HKD Napredak (naziv podružnice/grada)“.