Prvi upisni rok:
17.06. i 18.06., ponedjeljak i utorak u vremenu od 8.00 do 12.00 sati
Drugi upisni rok:
03.07. i 04.07., srijeda i četvrtak u vremenu od 8.00 do 12.00 sati
Treći upisni rok:
23.08.2019. godine u vremenu od 8.00 do 12.00 sati

Na Natječaj za upis kandidat prilaže:
1. prijavu na Natječaj ( obrazac preuzeti i popuniti u prostorijama škole na dan upisa )
2. izvadak iz matične knjige rođenih
3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
4. uvjerenje o uspjehu za VI., VII. i VIII. razred osnovne škole
5. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Upis će se vršiti za sljedeća stručna zvanja i zanimanja:
– opća gimnazija, 4 godine
– jezična gimnazija, 4 godine
– ekonomist, 4 godine
– komercijalist, 4 godine
– poslovni tajnik, 4 godine
– poljoprivredni tehničar – opći smjer, 4 godine
– dizajner odjeće, 4 godine