Općina Kiseljak je raspisala Javni poziv za implementaciju projekta koji uključuje građane u proces donošenja odluke od ideje do realizacije prijedloga. Maksimalni iznos jednog projekta je 5.000,00 KM

Građani daju svoje prijedloge šta bi trebalo biti poboljšano na području općine Kiseljak, predlažu i odlučuju putem glasovanja koji projekti će se realizirati.

Rok za predaju projekta je od 3.6.2019. godine do 17.6.2019. godine.

Aplikaciju i pravila za učešće možete pogledati na web stranici: http://www.pbbih.com/kiseljak/

Početkom srpnja biti će organiziran Javni sastanak gdje će biti predstavljeni predati projekti.

Građani će moći glasovati za predložene projekte tijekom srpnja 2019. godine.

Implementacija projekta započinje poslije glasovanja. Projekt omogućava građanima da sudjeluju u donošenju odluka o razvoju svoje općine.

 

Projekt “Participativni budžet” – mogućnost efektivnog angažiranja građana” je podržan sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Češke republike a implementiraju ga Udruga izabranih dužnosnika u BiH u suradnji sa Agora CE iz Češke.