S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, a kao oblik pružanja razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini. Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od 3. lipnja do 2. srpnja 2019. godine.

Prilikom odlučivanja o zaprimljenim zahtjevima posebno će se voditi računa o zadružnim načelima, zadrugama čiji su programi i projekti od posebnog interesa za opće/javno dobro i usmjereni su na stvarne potrebe veterana, bivših pripadnika HVO u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zadrugama koje imaju ljudske potencijale i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih poslovnih planova kroz navedene programe i projekte.

Tekst Javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja
te Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.