Inicijativa Općinskog vijeća Kiseljak i načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka da se nadležnosti nad obrazovanjem prenesu s županijskog na općinski novo naišla je na negodovanje i neodobravanje nekoliko osnovnih škola, uz obrazloženje da bi učenici bošnjačke nacionalnosti bili dodatno diskriminirani. Razgovarali smo s načelnikom,  koji je objasnio šta bi to značilo.

Inicijativa Općine

– Mnogi su se pobunili kada je pokrenuto pitanje prelaska nadležnosti obrazovanja s Županije na Općinu. Neki čak tvrde da će doći do spajanja škola, ukidanja bosanskog jezika… koji je Vaš komentar na to?

Kada je u pitanju inicijativa Općine o preuzimanju nadležnosti iz oblasti obrazovanja  s Županije na Općinu, to smo pokrenuli još 2011. Ovom inicijativom ništa se neće mijenjati. Ne zadire se u nastavne planove i programe, ni u jezik, neće biti spajanja škola te ukidanja pravnog identiteta. Ovim samo želimo unaprijediti  sustav obrazovanja i dobro našoj djeci  – kazao je  Mišurić-Ramljak.

– Šta se želi postići preuzimanjem nadležnosti nad obrazovanjem?

Želimo postići unaprjeđenje sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja. To ne podrazumijeva gašenje  niti jednog pravnog subjekta niti spajanja škola. Mi na području općine imamo šest osnovnih i dvije srednje škole. U četiri osnovne škole nastava se odvija na hrvatskom jeziku, a u dvije na bosanskom. Kada je u pitanju obrazovanje, poprilično smo nezadovoljni  radom i odnosom Ministarstva obrazovanja , znanosti, kulture i športa ŽSB.

– U čemu se ogleda to nezadovoljstvo i postoji li mogućnost da se nešto promijeni?

Uloga Ministarstva

Uloga ministarstva je da osigura, prije svega, kvalitetne nastavne planove i programe, predškolski nadzor u školama, što podrazumijeva da imate Zavod za školstvo i Agenciju koja će se baviti sustavom obrazovanja.  Kada je u pitanju napredovanje nastavnog osoblja, ni tu nema organiziranog rada, a prilikom prijema novih uposlenika postavili su veoma visoke kriterije. Također nastavni planovi i programi nisu prilagođeni 21. stoljeću i potrebama realnog života. Općina drži da može odgovoriti svim tim potrebama.

STVARA SE MALO POLITIČKE PRAŠINE

– Hoćete li imati potporu županijskih  vlasti?

Ono što danas stvara malo političke prašine, to će biti normalno u naredne dvije-tri godine i nije ništa novo kada je u pitanju prijenos nadležnosti s Županije na Općinu. To je ustavna nadležnost. Od županijskih vlasti nećemo imati potporu. Sve je stvar glasa razuma, da sjednemo i razgovaramo na tu temu i da to ide. To će biti normalan proces.

Izvor: Dnevni Avaz