Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u lipnju mjesecu u Republici Turskoj održati poslovni susreti gospodarstvenika Co- Matching i tri sajma, i to:

1. Sajam peradarstva i tehnologija u peradarstvu- VIV TURKEY 2019,
2. Sajam gradnje- TURKEYBUILD 2019 i
3. Sajam kozmetike i ljepote- Beauty Eurasia 2019.

U okviru svakog sajma održat će se “Buyer Mission Program“. Programom je predviđen brifing za gospodarstvenike, bilateralni razgovori sa turskim gospodarstvenicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.
Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) svakog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Poznavanje jednog od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) je obavezno. Također, učesnici trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirani za učešće u nekom od programa potrebno je da popunjen aplikacijski obrazac (u privitku) dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do datuma koji su navedeni u priloženoj tabeli na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će iz Ureda biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Termini održavanja poslovnih susreta i sajamova- Rokovi za prijavu

Aplikacioni formular za “Buyer Mission Program“