Po tko zna koji put Predsjedništvo Saveza općina i gradova FBiH pokrenulo je ponovno pitanje raspodjele novca s viših razina vlasti FBiH i županija na gradove i općine. Postotak raspodjele Ovog puta članovima Predsjedništva ovog Saveza predstavljene su i aktivnosti oko izrade analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH, koja će poslužiti, kako stoji u zaključku, kao “valjan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, tako da se poveća udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda od neizravnih poreza te prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit.