Javni natječaj za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine je objavljen dana 29.05.2019. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i Dnevni list.

Zainteresirani kandidati potrebnu dokumentaciju vezanu za Javni natječaj mogu preuzeti na sljedećim linkovima:

Prateći dokumenti

1. Javni konkurs

2. Poslovnik o radu Komisije

3. Prijavni obrazac

4. Bodovni list – muškarci

5. Bodovni list – žene

6. Izjava