Uviđaj je u tijeku, te će naknadno biti dostupno više informacja.