Upozoravaju se građani da su, sukladno Članku 51 . Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna (”Službene novine KSB/SBK”, broj: 15/12) dužni voditi računa o ispravnom stanju i održavanju električnih, plinskih, ventilacijskih i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta, čija neispravnost može dovesti do nastajanja i širenja požara. Ispravnost se provjerava sukladno tehničkim normativima i uputama proizvođača koji se odnose na ta pitanja, te se o svemu mora voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuća dokumentacija.

Zbog zapušenosti otvora i neispravnosti uređaja i električnih instalacija često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što izaziva požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija u blizini dimnjaka, kao i zapaljivih materijala (drvo, plastika, tekstil i sl.).

 

Služba za Civilnu zaštitu

      Općine Kiseljak