Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama ukazuje da je štetno donošenje Nacrta zakona o posebnom registru i javnom radu neprofitnih organizacija, koji će se razmatrati 26. rujna na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Caffe restaurant Kort Kiseljak

– Neprofitnim organizacijama (udruženjima i fondacijama) je neprihvatljivo da dobiju obilježja ‘agenata stranog utjecaja’, kako bi ih ovaj zakon tretirao, te da se nameću restriktivne mjere za koje nema opravdanja niti razloga. Mjere koje zakon predviđa, kao što su ograničenje djelovanja u pojedinim oblastima, dodjelom nerealnog karaktera i obilježja organizacijama, dodatne birokratske i administrativne poteškoće, doprinijet će suzbijanju rada. To će izravno utjecati na artikulaciju potreba građana i zalaganje za poboljšanje kvaliteta njihovih života, a posebno osjetljivih kategorija – navode iz Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama, priopćeno je iz CPCD-a.

Naglašavaju da su do sada neprofitne organizacije djelovale u zakonskom okviru primjenjujući u svom radu postojeće zakone i podzakonske akte koji su jamčili osnovna ljudska prava, a u prvom redu slobodu udruživanja i slobodu izražavanja.

Svaka vrsta mjera kojima se nameću ograničenja u ostvarivanju prava građana i koja se obično ostvaruju preko organizacija civilnog društva i neprofitnih organizacija, izravno nanose štetu ličnom djelovanju i razvoju, kao i razvoju društva u cjelini.

– Pozivamo narodne zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da ne usvoje ovaj nacrt zakona. Na taj način bi se nastavio rad udruženja i fondacija u brojnim oblastima unapređenja kvaliteta života prije svega građana u Republici Srpskoj, osiguravajući značajna financijska sredstva i doprinos ekonomskom rastu i razvoju ovog entiteta kroz zapošljavanje, unapređenje kupovne moći i potrošnje. Ne dozvolimo da usvajanje ovog zakona odvoji građane Republike Srpske od europskog i demokratskog puta – poručili su iz Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama.