Dan općine Kiseljak 20. srpnja (UTORAK) utvrđuje se kao neradni dan. 

Odluku o neradnom danu preuzmite OVDJE. ODLUKA O NERADNOM DANU