Projektni tim PRO – Budućnost sastao se u utorak  sa načelnikom Mladenom Mišurićem-Ramljakom i predstavnicima radne grupe Općine Kiseljak kako bi predstavili projekt s naglaskom na podršku obnovi objekata od javnog značaja koji doprinose pomirenju.

Projektni  tim predstavio je kriterije i način apliciranja za projekte čija provedba je planirana u 2021. godini. Ekipa PRO-Budućnosti naglasila je  važnost osiguranja garancija za sve potrebne dozvole, tehničke detalje o radovima i osiguranje da neće imati negativan utjecaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, ali i na činjenicu da obnovljeni objekt treba doprinositi aktivnostima izgradnje povjerenja.

Projekt za podršku obnovi objekata u lokalnoj zajednici koji će služiti kao zajedničko dobro svih građana, financira USAID, a implementira Catholic Relief Service (CRS) zajedno s partnerom  Caritasom Bosne i Hercegovine.

Planirano je da u razdoblju od 2020. do 2022. godine bude odobreno ukupno 25 infrastrukturnih projekata, a svaka od 75 lokalnih zajednica će imati priliku  aplicirati  za sredstva. USAID je za pojedinačne projekte izdvojio oko 60.000 KM, a lokalne zajednice trebaju sudjelovati sa najmanje 20 posto vlastitih sredstava.

Načelnik je predstavio određene projekte na koje bi lokalna zajednica aplicirala od kojih su  zona sporta i rekreacije kao i određena kulturna baština koja je od velikog značaja za općinu Kiseljak.

Sastanku su nazočili ispred tima PRO-Budućnost Džennana Memišević – Panjeta, Renata Dlouhi-Kastelic i Tatjana Grujo, ispred Caritasa BiH kao partner u projektu.