Dana 22. 5. 2021. godine u kabinetu za informacijske tehnologije Visoke škole CEPS-Centar za poslovne studije u sklopu menifestacije Studentske konferencije „Želim znati više!“ održana je konferencija za studijski program Informacijski sustavi i tehnologije. Tema je bila „Digitalna transformacija“. Tokom konferencije, prezentirane su aktuelni radovi u polju informacijskih tehnologija.
Cilj studentske konferencije je da ustanovimo kakvo je stanje digitalizacije u našem okruženju i u branšama sa kojim se svakodnevno susrećemo, koliki je potencijal rasta, te kroz trendove u IT-u se upoznamo o budućnosti i onome šta nas čeka.


U zaključku je istaknuto da digitalna transformacija donosi mnogo više mogućnosti i koristi nego problema, a neke od ključnih prednosti su povećana produktivnost i stvaranje više radnih mjesta, povećanje učinkovitosti, osnaživanje i dr. Kad se u obzir uzmu sve moguće činjenice, digitalna transformacija će ostvariti odlične rezultate i dati mnogo doprinosa u svim sferama života, a posebno izdvajamo digitalizacia europske industrije, digitalizacija javnog sektora, pomjena zakona o elektronskim komunikacijama, nova sredstva za širokopojasnu vezu, ukidanje roaminga, omogućavanje otvorenog interneta, kibersigurnost, slobodan protok podataka, zaštita osobnih podataka, dostupnost informacija iz javnog sektora, povećavanje robotike, upotreba umjetne inteligencije itd.