Rezultati javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuje za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini (broj: 01-04-146/21 od 15. 1. 2021. godine), objavljen je 20. 1. 2021. godine na službenoj web stranici Općine Kiseljak i Oglasnoj ploči Općine. Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava, te sačinilo Zapisnik o istim ( broj: 01-04-380/21-1 od       29. 03. 2021. godine).

Caffe restaurant Kort Kiseljak

Na natječaj se prijavilo 210 studenata, od kojih 170 ispunjava sve kriterije, a uvjete Javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nije ispunilo 40 studenta.

Odluku možete pogledati u nastavku teksta:

 

 

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Načelnik općine Kiseljak

Broj: 01-11-1344/21

Kiseljak, 30. 4. 2021. godine

 

Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (”Sl. novine  FBiH” broj: 49 od 30. 8. 2006. godine),  na temelju  članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 03/09), i na temelju Zapisnika  Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu, broj: 01-04-380/21-1 od 29.03.2021. godine, načelnik općine Kiseljak donosi:

 

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

 

Članak 1.

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini, dodijelit će se sljedećim studentima:

 

DEFICITARNA ZANIMANJA-MATEMATIKA:

 

 1. NIRMELA FAZLIHODŽIĆ
 2. MILICA ĐUKIĆ
 3. KAROLINA DRAGOJEVIĆ
 4. IVANA VUČIĆ
 5. ADNAN NUHIĆ

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za ostala zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini, dodijelit će se sljedećim studentima:

 

OSTALA ZANIMANJA:    

 

 1. MARKO UDOVIČIĆ
 2. DAVID UDOVIČIĆ
 3. MIRNA BENCUN
 4. MEDINA ZRNO
 5. JOSIPA BOŠNJAK
 6. ASIM ALETIĆ
 7. ARIJANA GRAHIĆ
 8. ENA BRKIĆ
 9. VANJA MILIČEVIĆ
 10. AMINA BRKANOVIĆ
 11. AMINA BEJTIĆ
 12. DAJANA RADELJIĆ
 13. LEONA BLAŠKIĆ
 14. ARDI KARAVIDAJ
 15. EMIN ŽOLJA
 16. MAJA MRNJAVAC
 17. PETRA ČIČA
 18. AJLA KARAHMET
 19. ĐELIL DŽENIS
 20. ANA MARUŠIĆ
 21. AMILA BEHLIL
 22. VILDANA MUJIĆ
 23. MELISA ZRNO
 24. MARIS GARDAVSKI
 25. MIHAELA BAREŠIĆ
 26. NIKOLINA MARTINOVIĆ
 27. ANA VUKOJA
 28. LEONA DUNO
 29. ANTO GALIĆ
 30. MARIJETA GALIĆ
 31. KARLO BILETIĆ
 32. ANIDA OSMIĆ
 33. EMINA AJANOVIĆ
 34. IRMA AJANOVIĆ
 35. EMINA GANIJA
 36. MUHAMED ALETIĆ
 37. ALDIN FEJZIĆ
 38. FRANKA DUSPER
 39. MARIJETA CVJETKOVIĆ
 40. AMINA JAPAUR
 41. PETRA LUKIĆ
 42. ARMIN ČILAŠ
 43. MATEJ MARJANOVIĆ
 44. HARUN FATIĆ
 45. MARIN ANĐIĆ
 46. LAURA JASAK
 47. ANA-MARIJA TUKA
 48. PETAR TUKA
 49. STJEPAN STANIĆ
 50. DŽENISA OSMIĆ
 51. EDNA DEDIĆ
 52. BERINA KARASALIHOVIĆ
 53. MIA KOMŠIĆ
 54. IVONA BAREŠIĆ
 55. ANA DUNO
 56. OLIVER MILIČEVIĆ
 57. ANTONIJA VUJICA
 58. LUKA TROGRLIĆ
 59. ANAMARIJA KVASINA
 60. SVJETLANA DILBER
 61. IVA ANIĆ
 62. ŽELJKA MARKOVIĆ
 63. AMILA ČILAŠ
 64. ANTONIJA GALIĆ
 65. KATARINA BARIŠIĆ
 66. VANJA BOŠNJAK
 67. PETAR BOŠNJAK
 68. DRAGAN DRLJEPAN
 69. MIA GOJSILOVIĆ
 70. AJDINA IMAMOVIĆ
 71. ILMA KARASALIHJOVIĆ
 72. FILIP OROZ
 73. EMANUEL MILIČEVIĆ
 74. AMELA ĐELIL
 75. IVA FILIPOVIĆ-JURIŠIĆ
 76. LEON BOJO
 77. NAIDA JUNUZOVIĆ
 78. MIRNA ŠTEKO
 79. ALMIN MUJIĆ
 80. SANDRO BRADIĆ
 81. ADIN VRBIĆ
 82. AZRA LITRIĆ
 83. ENISA BRKIĆ
 84. AZRA ZRNO
 85. AJLA DELIĆ
 86. MATEA RIMAC
 87. ADNA BABALUK
 88. DŽELILA BABALUK
 89. FILIP KNEŽEVIĆ
 90. LOVRO KNEŽEVIĆ
 91. AMNA RIZVO
 92. KRISTINA GOLUB
 93. MARIJO SLIŠKOVIĆ
 94. DRAGAN RADAT
 95. ARON ČUKOVIĆ
 96. MATEO MEDIĆ
 97. LEJLA KARAHMET
 98. PETRA GALIĆ
 99. MARKO MEDIĆ
 100. KARLA GALIĆ
 101. FILIP BARBIĆ
 102. TEA PAVLOVIĆ
 103. PERO MADŽAR
 104. MINELA SELMAN
 105. ALDIN RIZVO
 106. ROBERT RUKČIĆ
 107. MIRNESA JUNUZOVIĆ
 108. ALMINA MUKAČA
 109. DŽEMILA MUJIĆ
 110. REJHANA KARIĆ
 111. KRISTIJAN GRUBEŠIĆ
 112. SELMA BULIĆ
 113. ANDREA VUJICA
 114. MAGDALENA BOŠNJAK
 115. BORIS RAJIĆ
 116. TEA BOŠNJAK
 117. KATARINA ŠIMUNIĆ
 118. TIN DUJMOVIĆ
 119. ZANA IMAMOVIĆ
 120. ANA RAJIĆ
 121. ANDREA TOLO
 122. MARTINA PECIREP
 123. ANJA LIVANČIĆ
 124. PETRA MARUŠIĆ
 125. NIHAD DUHARKIĆ
 126. VIKTORIJA MUSA
 127. ANA MARJANOVIĆ
 128. IVANA KNEŽEVIĆ
 129. AJNUR KARASALIHOVIĆ
 130. LORENA LIJEŠNIĆ
 131. ANA PRAVDIĆ
 132. DARIO ANDRIĆ
 133. NEDŽMIN ČOLAKOVIĆ
 134. VEDAD DŽINO
 135. JELENA BARIŠIĆ
 136. JELENA ČUTURIĆ
 137. MARTINA ŠKORO
 138. MARIJA JURIŠIĆ
 139. MANUELA MEDIĆ
 140. NIKOLINA LUČIĆ
 141. IVONA BENCUN
 142. KARLO GARDAVSKI
 143. IVAN GLAVOČEVIĆ
 144. VEDRAN GLAVOČEVIĆ
 145. MIŠEL BAJKUŠA
 146. ANTONELO KORČANIN
 147. ANA-INES GALIĆ
 148. ANĐELA KORČANIN
 149. NIKOLA MILANOVIĆ
 150. NEDIM GANIJA
 151. LUKA BUZUK
 152. KRISTINA TOLO
 153. MARTIN FRANKOVIĆ
 154. JELENA FRANKOVIĆ
 155. JELENA BOŠNJAK
 156. KARLA KULIŠ
 157. IVANA VUČETIĆ
 158. ANĐELA LAŠTRO
 159. TAMARA GRGIĆ
 160. IVAN IVANKOVIĆ
 161. MIRZA MEHMEDOVIĆ
 162. LUKA BARIĆ
 163. EMINA BERBIĆ
 164. GABRIJELA KATAVA
 165. VEDRANA ŠIMIĆ

_____________________________________________________________________________________________________________

STUDENTI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA:

 

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete javnog natječaja iz razloga upisa po drugi put u istu godinu studija, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine Kiseljak:

 

 1. FARUK EMŠO
 2. MAJA SLOMO
 3. MELISA HASIĆ
 4. MARKO KOMŠIĆ

 

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja iz razloga što ne pripadaju kategoriji redovitih studenata:

 1. MARIJA BOŠNJAK

 

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete javnog natječaja iz razloga ponovnog upisa I. godine drugog fakulteta (promjena fakulteta), tj. po drugi put u istu godinu studija, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine Kiseljak:

 

MIJA VUČIĆ

 1. MONIKA KOBAČIĆ
 2. REA MIJATOVIĆ

 

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete javnog natječaja iz razloga što pripadaju kategoriji DL studenta, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine Kiseljak:

 

 1. PETAR RAJIĆ
 2. MARTINA BARTULOVIĆ

 

Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete javnog natječaja iz razloga što su u radnom odnosu, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine Kiseljak:

 

 1. FILIP PERICA
 2. SARA BOŠNJAK

 

STUDENTI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU UVJETE JAVNOG NATJEČAJA IZ RAZLOGA ŠTO SU OSTVARILI STIPENDIJU DRUGOG DAVATELJA:

 

 1. IVONA DRLJEPAN
 2. MARIN ANĐELIĆ
 3. JANA MILOVIĆ
 4. ANJA LUČIĆ
 5. PAUL PRAVDIĆ
 6. LARA PRAVDIĆ
 7. MARTINA GALIĆ
 8. LANA TOLO
 9. MARKO ANTIĆ
 10. ANTONELA VIDOVIĆ
 11. MERHUNISA KARASALIHOVIĆ
 12. JURICA JELONJIĆ
 13. AMILA FAZLIHODŽIĆ
 14. SELMA MUJAGIĆ
 15. ANA MILIŠIĆ
 16. LORENA MATIĆ
 17. SARA SLOMO
 18. ELMA BABALUK
 19. IVA BILETIĆ
 20. ALDIJANA BUREKOVIĆ
 21. AMINA AGIĆ
 22. ANA GLUVIĆ
 23. AJLA RAHMANOVIĆ
 24. NUDŽEJMA ČOLAKOVIĆ
 25. LORENA TROGRLIĆ
 26. IVAN CVJETKOVIĆ
 27. TEA CVJETKOVIĆ
 28. ANTONIA TAVRA

Članak 2.

 

Plaćanje po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije i proračun Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za stipendije proračuna Općine, na tekuće račune imenovanih iz članka 1. ove Odluke, a na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju studenata u akademskoj 2020./2021. godini.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

             Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini (br.01-04-146/21 od 15.01.2021. godine), objavljen je 20.01.2021. godine na službenoj web stranici Općine Kiseljak i Oglasnoj ploči Općine. Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava, te sačinilo Zapisnik o istim ( br. 01-04-380/21-1 od 29.03.2021. godine).

           Na natječaj se prijavilo 210 studenata, od kojih 170 ispunjava sve kriterije, a uvjete Javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nije ispunilo 40 studenta.

           Na sjednici OV-a Kiseljak odlučeno je kako će svim studentima koji su dostavili potrebnu dokumentaciju biti dodijeljena stipendija. Stoga je povjerenstvo  utvrdilo kako bodovanje nema svrhe. Također, OV Kiseljak je donijelo Zaključak (br. 01/1-04-557/21 od 19.02.2021. godine), kojim se općinski načelnik obvezuje da osigura dodatna sredstva u proračunu Općine Kiseljak, jer iznos od 25.000,00 KM koji je planiran proračunom nije dovoljan za sve prijavljene studente.

Obzirom na navedeno donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

                                                                                     NAČELNIK

                                                                               OPĆINE KISELJAK

                                                                     Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.