U prostorijama Vijećnice Općine Kiseljak održan sastanaka Općinskog stožera Civilne zaštite.

Na sastanku su razmatrane sljedeće točke Dnevnog reda:

  1. Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite općine Kiseljak za 2020. godinu
  2. Izvješće o utrošku financijskih sredstava namijenjenih za potrebe Civilne zaštite u 2020. godini
  3. Plan aktivnosti Stožera Općine Kiseljak za 2021. godinu
  4. Upoznavanje članova Stožera o stanju zaraznih bolesti ljudi i životinja na području općine Kiseljak
  5. Poduzimanje mjera na zaštiti od COVID-19
  6. Razno

Poseban naglasak stavljen je na točku pet dnevnog reda održane sjednice, gdje se pozivaju građani općine Kiseljak da se pridržavaju Zaključka Vlade ŽSB o provedbi novih mjera za suzbijanje COVID-19.