Općinsko vijeće Kiseljak  na 3. redovitoj sjednici održanoj dana 18. 2. 2021. godine,  usvojilo je Zaključak kojim usvaja Nacrt Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak i upućuje ga na javnu raspravu.

Nositelj aktivnosti provođenja Javne rasprave je Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak.

Javna rasprava će trajati 30 (trideset) dana.

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak  je dužna u roku predviđenom za provođenje javne rasprave održati javnu prezentaciju Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak.

Nacrt Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak objavit će se na službenoj web stranici Općine Kiseljak i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Kiseljak.

Primjedbe prijedlozi i sugestije Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak mogu se dostaviti Službi u ured br. 27 ili putem  elektronske pošte na mail  zijad.hasic@opcina-kiseljak.org

Odluku u Nacrtu preuzmite OVDJE