Prema podatcima Matičnog ureda Općine Kiseljak tijekom 2020. godine u knjigu rođenih upisano je 157 beba, 76 djevojčica i 81 dječak. Od tog broja njih 136 je rođeno u BiH, a 21 u inozemstvu.

Među imenima koja su roditelji birali za novorođenčad najčešća su: Klara, David, Jakov, Lukas, Ivano, Esma, Merjem, Džan, Ali…..

U 2020. godini sklopljeno je 114 brakova, 93 su redovito upisana, a 21 brak je upisan u inozemstvu.

Istovremeno je službeno zabilježeno 39 razvoda.

U knjigu umrlih upisana je 261 osoba, od toga 241 spada u redoviti upis, dok je 20 osoba preminulo u inozemstvu.