Na temelju članka 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine KSB broj 7/16-prečišćen tekst) i članka 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine KSB broj 4/17), Kantonalna uprava za branitelje:

 

KONKURS
za dodjelu stipendija djeci /branitelja za akademsku 2020/2021 godinu

 

PRIJAVA NA KONKURS