Vlada Slovenije je donijela odluku o priznavanju PCR testova na koronavirus koji su urađeni u trećim zemljama, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Ova odluke će biti na snazi nakon objavljivanja u Službenom listu Slovenije odnosno od danas, 1. listopada.

Od 1. listopada valjanim su proglašeni i testovi koji su urađeni u trećim zemljama, a na web stranici Nacionalne laboratorije za zdravlje, okoliš i hranu se nalazi popis vsvih laboratorija čiji su testovi priznati u Sloveniji. Iz Bosne i Hercegovine se na popisu nalaze svih 20 laboratorija koje rade analizu uzoraka na koronavirus, javlja N1.

Foto: N1

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina na narandžastom popisu zemalja kada je u pitanju prelazak granica Slovenije, nama je potreban negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, ukoliko ne želimo ići u karantenu. Zahvaljujući novoj, proširenoj odredbi sada ne moramo taj test raditi u EU jer su Slovenci priznali i analizu naših laboratorija.

Osim toga, bez PCR testa u Sloveniju se može ući ukoliko su u pitanju samo članovi obitelji koji se neće zadržati duže od 72 sata, kao i osobe mlađe od 14 godina koje idu s članom obitelji koji ima negativan PCR test iz priznatih laboratorija i naravno ne stariji od 24 sata.

Uredbom o priznavanju valjanosti testova na COVID-19 ranije je Slovenija priznavala samo testove koji su urađeni u laboratorijama u Europskoj uniji ili u državama članicama Schengena.

www.vecernji.ba