Obavještavamo cijenjene korisnike koji se snabdijevaju sa vodovoda Čubren na potezu Lepenica-Han Ploča da je:
prilikom izgradnjom ceste Kiseljak – Sarajevo na potezu Kobiljača – Han Ploča došlo do odlaganja materijala na izgrađeni cjevovod fi 63 Pehd koji snabdijeva objekte u vlasništvu korisnika B.G, N.L.B i I.Z usljed čega je došlo slijeganja tla i puknuća cjevovoda, što je prouzročilo da dužr vrijeme područje Lepenice nije imalo redovito snabdijevanje vodom, usljed ogromnog gubitaka vode na tom dijelu cjevovoda usljed čega je dolazilo do pada pritiska vode na području Lepenice.
Dana 15.10.2020. godine obilaskom terena sa vodoinstalaterom uz potok Grahovci je primjećena velika količina vode ispod nasipa. Pristupili smo zatvaranju istog ogranka obavijestivši korisnike sa tog dijela B. G i I.Z da ćemo privremeno “bajpasom” prespospojiti cjevovod do sanacije odnosno izmještanja istog.

Tom prilikom zatekli smo instaliran šaht i vodospremu manjeg kapaciteta sa prepumpnom stanicom izgrađen od NN lica, te smo pretpostavili da je došlo do neovlaštenog prikopčavanja na vodovodnu mrežu, što je dovelo do nekontrolirane potrošnju vode za područje Kobiljače.

Angažmanom naših djelatnika u vremenu 15 i 30 pristupili smo zavrtanju ventila na priključnoj ogrlici u cilju zaustavljanja gubitka enormnih količina vode.
Provjerom stanja pritiska na vodovodnoj mreži u večernjim i u jutarnjim satima kod korisnika D. Ž. u Žežalovu, I. M , Ban brdo Lepenica i S. M. u Homolju potvrđeno nam je da se stanje popravlja što je potvrđeno i u jutarnjim satima od istih korisnika.
Iz istog se dalo zaključiti da smo locirali gubitak na vodovodnoj mreži.

Dana 16.10.2020. godine poslali smo ekipu vodoinstalatera da privremeno napravimo “bajpas” da korisnicim osiguramo redovno snabdijevanje vodom do sanacije kvara.
Međutim spriječeni smo u sanaciji istog od strane izvjesnog N. S. uz fizičke prijetnje i psovke prema djelatnicima J.P “Vodovod i kanalizacija” i vlasnika parcele na kojoj je izgrađen sekundarni vodovod, stoga smo bili prinuđeni tražiti asistenciju komunalne inspekcije i policije za sanaciju vodovodne mreže i redovitog snabdijevanja korisnika koji su priključeni na vodovodnu mrežu.
Dana 19.10.2020. godine smo pristupili izgradnji kontrolnih vodomjera odnosno ” zonski mjerača” na kojima je ustanovljeno dnevni gubitak od 150 m3 vode.

Člankom 80. Odluke o vodovodu i kanalizaciji propisano je:
“Iznad vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda i podzemnih građevina nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje bilo kakvih stalnih ili privremenih objekata-instalacije. U izuzetnim slučajevima Javno poduzeće može odobriti odstupanje od odredaba prethodnog stava.
Bez odobrenja J.P zabranjeno je iskopavanje, raskopavanje, skidanje, nasipanje i sl. zemljišta kroz koje prolaze vodovodne i kanalizacione cijevi.”

Člankom 28. „Sve opravke i izmjene na vodovodnim linijama od priključka sa glavne vodovodne cijevi do vodomjernog šahta vrši isključivo Javno poduzeće o svome trošku.
Ako je kvar nastao krivicom korisnika unutarnje vodovodne instalacije ili drugog lica opravku će izvršiti J.P o trošku počinioca oštećenja.

Obzirom da smo spriječeni od strane vlasnika parcele Š.M i N.S i ne dobivanja sugalsnosti za sanaciju istog do daljnjeg smo sa vodovodnog sistema iskopčali ovaj sekundarni priključak u cilju redovnog snabdijevanja vodom područja Lepenice.

Također Vas informiramo da smo u fazi izgradnje Zonski mjerača na svim sekundarnim vodovima u području Lepenice u cilju kvalitetnijeg praćenja potrošnje i gubitaka vode s ciljem kavlitetnog pružanja usluga vodosnabdijevanja.

U cilju istinitog informiranja i potpune informacije našim korisnicima pristupili smo davanju ove obavijesti.

S poštovanjem.

JP »Vodovod i kanalizacija « d.o.o. Kiseljak

Mladen Medić