Federalni zavod za statistiku uputio je obavijest o provođenju projekta „Podrška statističkom sustavu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“:

Od  1.11.2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Potpora statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a sukladno Zakonu o statistici BiH (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonu o statistici u Federacij BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 63/03 i 9/09) na području općine Kiseljak provodit će se anketiranje kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju punu povjerljivost podataka.

Anketari će primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog stožera, u cilju spriječavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19.