Sukladno Odluci Općinskog vijeća Kiseljak, Općina Kiseljak i stanovnici MP Borina zajednički su financirali asfaltiranje lokalnog puta u tom kiseljačkom naselju.
Asfaltirano je oko 350 m puta, širine 3 m.