Unija gospodarskih komora Republike Turske (TOBB) bila  je domaćin sastanka pridruženih članica Eurokomore na kojem je izabran novi Upravni odbor za 2021. godinu. Obzirom na sadašnju situaciju, sastanak je održan putem zoom aplikacije, a sastanku je nazočio i predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković koji je reizabran za člana Upravnog odbora.

Caffe restaurant Kort Kiseljak

Tijekom sastanka sudionici su razgovarali o utjecaju pandemije koronavirusa na ekonomije zemalja, ali i poslovanje komorskog sustava u novonastaloj situaciji. Svi sudionici  su stava da je međusobna suradnja i zajednički rad ključ uspjeha i jedini način da se prebrode problemi globalnih razmjera.

VTK BiH