Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Radoje Vidović i članovi Goran Milojević i prof. dr. Amir Pašić donijeli su odluku o proglašenju serijskog dobra – srednjovjekovne nekropole sa stećcima i starim muslimanskim nišanima na području Kreševa nacionalnim spomenikom BiH.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune ranije donesenih odluka za sljedeće nacionalne spomenike:

1. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u naselju Crnići, općina Kreševo;
2. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, općina Kreševo;
3. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u Komarima, općina Kreševo;
4. Građevina – Salomova palata u Sarajevu;
5. Mjesto i ostaci građevine – Firuz-begov hamam u Sarajevu;
6. Građevina – Vila “Stefanija” u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu.

Izmjene i dopune navedenih odluka odnose se na kategorizaciju i redefiniranje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem ovih dobara.

 

Izvor: Klix.ba